Teamcoaching

Teamcoaching helpt teams doelmatiger en effectiever te functioneren.

Afhankelijk van de aanleiding voor coaching en de daarmee samenhangende doelstelling(en) wordt er gewerkt aan aspecten zoals:


Wat gaat er goed? Wat kan beter? Hoe bereiken we die verbetering? Het zijn vragen die de rode draad vormen tijdens de teamcoaching. Tal van onderwerpen kunnen aan bod komen: duidelijke en open communicatie, inspiratie, samenwerking en synergie, taken en verantwoordelijkheden, ontwikkeling van talenten etc.

Lier Consulting ondersteunt teams op een soms uitdagende, maar altijd integere wijze bij het in kaart brengen van de belemmeringen, bij het bepalen van wat nodig is om deze te 'tackelen' en faciliteert tenslotte graag de weg die bewandeld moet worden om de vastgestelde doelstellingen te bereiken.

De coaching richt zich in eerste instantie op de groep als geheel, maar wordt aangevuld met individuele coaching indien dat nodig blijkt te zijn.

Wilt u meer informatie? info@lierconsulting.nl

Print deze pagina
Foto Jacobine Lier

Jacobine Lier Ruime ervaring in het coachen van managers en medewerkers. Luisterend oor, zet aan tot zelfreflectie, vakkundig, resultaatgericht en enthousiasmerend. Meer dan 15 jaar in het HRM-vak werkzaam.

Niets uit van deze website mag zonder toestemming van de eigenaar gebruikt worden